Menu

Sorry, nothing in cart.

Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo chính hãng

In Stock

bang-gia-dem-lo-xo-dunlopil
Mã: Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo chính hãng Danh mục:

Product Description

1. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Spring Venus ( giá đã giảm 10%, cam kết rẻ nhất hiện nay. Liên hệ hotline để nhận được giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-spri dem-lo-xo-dunlopillo-spring dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
200cm x 220cm dày 23cm 7.818.000 VNĐ 7.036.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 23cm 4.118.000 VNĐ 3.706.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 23cm 4.493.000 VNĐ 4.043.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 23cm 5.065.000 VNĐ 4.558.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 23cm 5.635.000 VNĐ 5.071.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 23cm 6.301.000 VNĐ 5.670.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 23cm 7.055.000 VNĐ 6.349.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 220cm dày 23cm 7.376.000 VNĐ 6.638.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

2. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Diamond ( giá đã chiết khấu 10%, đảm bảo rẻ nhất thị trường. Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-diam dem-lo-xo-dunlopillo-diam dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
200cm x 220cm dày 24cm 8.493.000 VNĐ 7.643.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 24cm 4.758.000 VNĐ 4.282.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 24cm 5.273.000 VNĐ 4.745.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 24cm 5.831.000 VNĐ 5.247.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 24cm 6.388.000 VNĐ 5.749.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 24cm 7.073.000 VNĐ 6.365.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 24cm 7.865.000 VNĐ 7.078.000 VNĐLiên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

3. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Andrey ( giá đã giảm 10%, đảm bảo rẻ nhất hiện nay. Hiện TongKhoDem.Com đang triển khai chương trình khuyến mại cực sốc. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-aydr dem-lo-xo-dunlopillo-aydrey dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
240cm x 240cm dày 25cm 17.444.000 VNĐ 15.699.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 25cm 8.104.000 VNĐ 7.293.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 25cm 9.358.000 VNĐ 8.422.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 25cm 10.200.000 VNĐ 9.180.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 25cm 11.043.000 VNĐ 9.938.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 25cm 12.285.000 VNĐ 11.056.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 25cm 14.124.000 VNĐ 12.711.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 220cm dày 25cm 15.235.000 VNĐ 13.711.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 25cm 15.682.000 VNĐ 14.113.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 220cm dày 25cm 16.390.000 VNĐ 14.751.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

4. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo O’master

Giá đã giảm 10%, đảm bảo rẻ nhất hiện nay. Hiện tại Tổng Kho Đệm.Com đang tổ chức chương trình khuyến mại đặc biết. Liên hệ để nhận được giá tốt nhất

dem-lo-xo-dunlopillo-1-omas dem-lo-xo-dunlopillo-omaste dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
240cm x 240cm dày 25cm 16.467.000 VNĐ 14.820.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 25cm 6.720.000 VNĐ 6.048.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 25cm 7.479.000 VNĐ 6.731.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 25cm 8.315.000 VNĐ 7.483.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 25cm 9.108.000 VNĐ 8.197.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 25cm 10.285.000 VNĐ 9.256.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 25cm 11.605.000 VNĐ 10.444.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 25cm 13.189.000 VNĐ 11.870.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 220cm dày 25cm 14.276.000 VNĐ 12.848.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

5. Bảng giá Đệm lò co Dunlopillo Contact Bonnel

Giá đã chiết khấu 10%, cam kết rẻ nhất hiện nay. Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt nhất

dem-lo-xo-dunlopillo-1-cont dem-lo-xo-dunlopillo-contra dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
200cm x 220cm dày 23cm 10.908.000 VNĐ 9.817.200 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
98cm x 198cm dày 23cm 5.076.000 VNĐ 4.568.400 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 23cm 5.721.000 VNĐ 5.148.900 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 23cm 6.368.000 VNĐ 5.731.200 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 23cm 6.837.000 VNĐ 6.153.300 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 23cm 7.321.000 VNĐ 6.588.900 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 23cm 9.447.000 VNĐ 8.502.300 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

6. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Firmrest

Giá đã giảm 10%, cam kết rẻ nhất hiện nay. Hiện tại TongKhoDem.Com đang có chương trình khuyến mãi cực sốc. Liên hệ hotline để nhận được giá tốt nhất

dem-lo-xo-dunlopillo-1-firm dem-lo-xo-dunlopillo-firmre dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
200cm x 240cm dày 29cm 24.255.000 VNĐ 21.829.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 29cm 11.788.000 VNĐ 10.609.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 29cm 13.310.000 VNĐ 11.979.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 29cm 14.641.000 VNĐ 13.176.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 29cm 15.974.000 VNĐ 14.376.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 29cm 17.902.000 VNĐ 16.111.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 29cm 19.994.000 VNĐ 17.994.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 29cm 20.654.000 VNĐ 18.588.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 29cm 21.766.000 VNĐ 19.589.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

7. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Duchess

Giá đã giảm 10%, cam kết rẻ nhất thị trường. Liên hệ hotline để nhận được giá tốt nhất

dem-lo-xo-dunlopillo-1-duch dem-lo-xo-dunlopillo-duches dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
220cm x 240cm dày 29cm 29.590.000 VNĐ 26.631.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 29cm 13.532.000 VNĐ 12.178.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 29cm 14.976.000 VNĐ 13.478.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 29cm 16.658.000 VNĐ 14.992.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 29cm 18.340.000 VNĐ 16.506.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 29cm 20.443.000 VNĐ 18.398.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 29cm 22.735.000 VNĐ 20.461.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 220cm dày 29cm 23.650.000 VNĐ 21.285.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 29cm 24.638.000 VNĐ 22.174.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 220cm dày 29cm 27.500.000 VNĐ 24.750.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 240cm dày 29cm 28.600.000 VNĐ 25.740.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

8. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Elizabeth ( giá đã giảm 10%, đảm bảo rẻ nhất thị trường. Hiện Tổng Kho Đệm.Com đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biết. Liên hệ để biết giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-eliz dem-lo-xo-dunlopillo-elizab dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
240cm x 240cm dày 36cm 60.445.000 VNĐ 54.400.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 36cm 28.789.000 VNĐ 25.910.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 36cm 32.039.000 VNĐ 28.835.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 36cm 35.285.000 VNĐ 31.756.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 36cm 38.531.000 VNĐ 34.677.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 36cm 42.280.000 VNĐ 38.052.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 36cm 44.975.000 VNĐ 40.477.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 36cm 51.123.000 VNĐ 46.010.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 220cm dày 36cm 53.625.000 VNĐ 48.262.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 240cm dày 36cm 54.450.000 VNĐ 49.005.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 240cm dày 36cm 55.550.000 VNĐ 49.995.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

9. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Marilyn ( giá đã chiết khấu 10%, đảm bảo rẻ nhất hiện nay. Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-mari dem-lo-xo-dunlopillo-marily dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
220cm x 240cm dày 25cm 22.605.000 VNĐ 20.344.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 25cm 10.615.000 VNĐ 9.553.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 25cm 11.605.000 VNĐ 10.444.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 25cm 12.760.000 VNĐ 11.484.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 25cm 13.915.000 VNĐ 12.523.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 25cm 15.345.000 VNĐ 13.810.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 25cm 16.885.000 VNĐ 15.196.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 25cm 18.425.000 VNĐ 16.582.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
220cm x 220cm dày 25cm 19.635.000 VNĐ 17.671.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 240cm dày 25cm 21.065.000 VNĐ 18.958.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

10. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Evita ( giá đã chiết khấu 10%, đảm bảo rẻ nhất thị trường. Vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt nhất )

dem-lo-xo-dunlopillo-1-evit dem-lo-xo-dunlopillo-evita dem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
220cm x 220cm dày 27cm 36.465.000 VNĐ 32.818.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 27cm 20.625.000 VNĐ 18.562.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 27cm 22.605.000 VNĐ 20.344.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 27cm 24.605.000 VNĐ 22.144.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 27cm 26.858.000 VNĐ 24.172.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 27cm 28.875.000 VNĐ 25.987.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 27cm 30.855.000 VNĐ 27.769.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 220cm dày 27cm 33.495.000 VNĐ 30.145.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

11. Bảng giá Đệm lò xo Dunlopillo Ominia ( giá đã giảm 10%, đảm bảo rẻ nhất thị trường. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất )

nem-lo-xo-dunlopillo-1-omni nem-lo-xo-dunlopillo-omniadem-lo-xo-dunlopillo

Kích thước + Độ dàyGiá niêm yếtGiá chiết khấu bán lẻGiá mua tại TONGKHODEM.COM
200cm x 220cm dày 27cm 12.005.000 VNĐ 10.804.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
100cm x 200cm dày 27cm 5.959.000 VNĐ 5.363.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
120cm x 200cm dày 27cm 7.243.000 VNĐ 6.518.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
140cm x 200cm dày 27cm 8.110.000 VNĐ 7.299.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
160cm x 200cm dày 27cm 8.977.000 VNĐ 8.079.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
180cm x 200cm dày 27cm 9.843.000 VNĐ 8.858.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369
200cm x 200cm dày 27cm 10.839.000 VNĐ 9.755.000 VNĐ Liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE: 09.444.01369

Thông tin chi tiết sản phẩm Đệm Lò Xo Dunlopillo Chính Hãng

Thương hiệu Dunlopillo
Xuất xứ Chính hãng
Kích cỡ Tất cả các kích cỡ ( xem bảng giá chi tiết bên trên ) và quý khách có yêu cầu đặt riêng kích cỡ xin vui lòng liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE ( thông thường 2 – 5 ngày )
Thiết kế Được thiết kế nguyên tấm với độ dày từ 23cm đến 36cm.
Tính năng nổi bật Đệm lò xo Dunlopillo được thiết kế mang đến giấc ngủ êm ái với hệ lò xo giàn và hệ lò xo túi không gây ra tiếng động làm phiền người nằm cạnh. Cao su Dunlopillo Talalay làm giảm áp lực cơ thể, tạo sự thoải mái vượt trội đi kèm là công nghệ Silpure nâng cao khả năng kháng khuẩn của bạc giúp sản phẩm lâu bền và mang lại giấc ngủ khỏe mạnh.
Thời gian bảo hành 10 năm
Khuyến mại đặc biệt Giảm giá 10% khi mua sản phẩm đệm. Những khách hàng mua với số lượng lớn vui lòng liên hệ MIỄN PHÍ HOTLINE để có giá tốt hơn
Tình trạng hàng Kho sẵn có
Vận chuyển Miễn phí vận chuyển toàn Hà Nội và miền Bắc
Liên hệ đặt mua Từ 8h – 22h hàng ngày ( làm việc cả thứ 7 chủ nhật ). Hotline 09.444.01369 hoặc 04.63.289.887

Cách thức đặt mua đệm Dunlopillo :

  • Cách 1 : Điện thoại qua Hotline hỗ trợ : 09.444.01369 hoặc 04.63.289.887
  • Cách 2 : Đặt hàng trực tiếp trên Website Tongkhodem.com. Trả tiền khi lấy hàng
  • Cách 3 : Đến trực tiếp showroom của Tổng Kho Đệm của chúng tôi để chọn mua sản phẩm

Khuyến mại cực sốc 10% khi đặt mua hàng tại hệ thống của Tổng Kho Đệm.COM

Chăn ga gối đệm Dunlopillo khuyến mại KHỦNG 2016

icon-hot Đơn hàng > 3 triệu có thêm chương trình ưu đãi
icon-hot Đơn hàng > 5 triệu có chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT
icon-hot Đơn hàng > 10 triệu : vui lòng gọi trực tiếp

Tổng đại lý Đệm lò xo Dunlopillo chính hãng
Cam kết giá rẻ nhất. Chất lượng dịch vụ tốt nhất thị trường
MIỄN PHÍ HOTLINE từ 8h – 22h hàng ngày : 09.444.01369 – 04.63.289.887
Website: Tongkhodem.com